LEF

Logo 'visual device' voor Leven en Financiën (LEF)

LEF (Leven En Financiën) is een initiatief van een groep mensen uit de financiële wereld die in deze tijd van zware financiële crisis sterk de behoefte voelen om iets terug te doen voor de maatschappij. Niet uit schuldgevoel, maar vanuit de oprechte wens hun kennis en expertise belangeloos in te zetten voor mensen die hier onvoldoende van weten. Jongeren zijn de belangrijkste doelgroep. Zij zijn tenslotte de toekomst, maar blijken ook over schrikbarend weinig financiële kennis te beschikken. LEF wil ze dit bijbrengen. Opdat ze gewapend met voldoende kennis van financiële zaken die toekomst in kunnen.

LEF biedt jongeren van 16 tot 18 jaar op ROC’s lesmodules aan over het omgaan met geld. De docenten zijn mensen uit de praktijk, de financiële sector zelf dus.

Jongeren weten nog niet wat de rol van geld precies is of wat die rol gaat zijn in hun verdere leven. Daarnaast hebben de meesten standaard een geldtekort. Voeg daar nog eens de crisis, waar jongeren uiteraard ook mee geconfronteerd worden, aan toe en het is logisch dat wantrouwen en onzekerheid ook bij hen een grote rol spelen. Voor de communicatie rond LEF is een ‘visual device’ gecreëerd de ‘Spaarhaai’. De haai staat symbool voor kracht en macht, maar heeft ook een andere kant die staat voor gevaar en risico. De haai straalt echter altijd lef uit; hij laat niet over zich heen lopen en is ‘in control’. Het gevaarlijke en grimmige karakter van de haai wordt verzacht door de ‘knipoog’ van de gleuf in zijn rug. Het is een Spaarhaai geworden. De berekening waarmee een haai beweegt koppelen we aan het omgaan met geld. Hij zwemt in de grote zeeën van de financiële wereld; diep, donker en
onbekend. Toch vindt hij behoedzaam zijn weg.